Hírek

Misszió

Az alapítvány jogi státusza

Programok

Alapítók

Diákvállalkozás

I. PROGRAMOK


FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 
TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0006

A Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány projektpartnerként részt vesz a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-dunántúli régióban” című projekt végrehajtásában. A projekt célja a 18-35 év közötti, mikrovállalkozást tervező fiatalok segítése vállalkozói készségeik fejlesztésével, a számukra nyújtott vállalkozást támogató tanácsadási szolgáltatásokkal, mentorálással és képzéssel. A projektben való sikeres részvétel a feltétele a később induló TÁMOP-2.3.6. B komponensnek, amelynek keretében 3-6 millió Ft vissza nem térítendő támogatás pályázható meg.

További információ a Konzorciumvezető (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) honlapján:
www.mva.hu/segitunkinditani
Projekt címe: Hasznos tanácsok, sikeres üzletmenet – vállalati tanácsadás a Dél-Dunántúli Régióban Programneve:DDOP-1.1.2-2010-0001
Költségvetése: 500000000,- Ft
A program keretében mikro-, kis- és középvállalkozások pályázatot nyújthatnak be különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatás igénybevételére a Dél-Dunántúli Régióban.
Alapítványunk a Támogatást Közvetítő Konzorcium tagja.

A programról részletesebben a www.tanacsadastamogatas.hu weboldalon olvashat. Az akkreditált tanácsadók listája elérhető a www.tanacsadoakkreditacio.hu weboldalon.


Projekt címe: Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban-             Turisztikai desztináció menedzsment
Program neve: HUSK/0801
Költségvetése: 382 359 Euro

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány vezető partnere az "Integrált turizmus fejlesztés a szlovák-magyar határrégióban - Turisztikai desztináció menedzsment" elnevezésű projektnek.
A program keretén belül a határ két oldalán, több partner szervezet közreműködésével a következő tartalom valósul meg:

A program megfelel az Alapítványunk céljainak is, ezért anyagilag támogattuk. 


Projekt címe: Small Business Quality Management Systems
Program neve: Leonardo da Vinci
Költségvetése: 280 087 Euro

Az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának keretében megvalósuló innovációs transzferprogram. A projekt vezető partnere a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, amely 2008 óta hat partnerszervezettel működik együtt a projektmegvalósítási feladatokra koncentrálva Romániából, Görögországból, Magyarországról és Szlovákiából.
A projekt az ISO 9001:2008 sztenderdnek megfelelő minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükséges tudás megszerzését célozza. Célcsoportjáta a kis- és középvállalkozások jelentik, amelyeket hozzásegíti a Minőségirányítási Rendszer bevezetéséhez, s ez által a vállalkozás versenyképesség növeléséhez. Az általunk kialakított termékek révén a vállalkozások vezetői maguk alakíthatják ki és mutathatják be a munkatársaiknak a minőségirányítási rendszer hasznát, lényegét, feladatait.

 A projekt eredményei röviden:

"Learning package":


Projekt címe: Vállalkozási verseny középiskolásoknak
Program neve: KKC-2008-A
Költségvetése: 21.820.000 Ft.

Az Alapítvány részt vett és pénzügyileg támogatta (2 millió Ft) az MVA "Vállalkozási Verseny középiskolásoknak" programját

A program megvalósítása során a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány régiónként megkeresi a gazdasági jellegű oktatási intézményeket (középiskolákat), valamint azokat a gimnáziumokat, melyek tanórán kívüli foglalkozás keretében diákvállalkozásokat működtetnek. (Budapest külön régiót képez.) Régiónként átlagosan 10-15 intézmény bevonását tervezzük. A kiválasztás jelentkezés alapján történik, egy iskola több csapatot is delegálhat. A versenyre iskolánként 5 tanuló, valamint egy oktató jelentkezését várjuk, kiknek személyét az iskola saját hatáskörében delegálja.

A verseny lebonyolítása során a részt vevő iskolák hallgatói 2009. november, decemberében egy regionális szintű versenyen mérik össze tudásukat, a verseny végeztével régiónként egy csapat, tehát összesen 7 csapat jut a 2010 tavaszán tartandó országos döntőbe, melyet élő adásban közvetít egy országos lefedettségű televíziós csatorna.

Az országos döntőbe jutott csapatok mindegyike díjazásban részesül, az első helyezett csapat tagjai kísérőjükkel részt vehetnek egy 1 hetes angliai tanulmányúton, melynek teljes költségét a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jutalomként biztosítja.


Projekt címe: Élelmiszeripari vállalkozók képzése az ország minden régiójában
Program neve: KKC-2008-V
Költségvetése: 5,5 millió Ft.+ 1,4 millió Ft. saját erő

Az Alapítvány pályázatot nyújtott be a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz, amelynek a címe Élelmiszeripari vállalkozók képzése az ország minden régiójában..

A jelen projekt keretében az ország minden egyes régiójában 3 alkalommal kerül sor 2-2 napos, kifejezetten élelmiszeripari vállalkozók, a gyártó és beszállító cégek számára szervezett képzéssorozat lebonyolítására.

A sikeres vállalkozóvá válást tudatos eszközökkel lehet és kell elősegíteni. Megfelelő módszerekkel a vállalkozási ismereteket és gondolkodásmódot széles körben lehet átadni a célcsoport számára.

Éppen ezért a jelen projekt olyan gyakorlatorientált ismeretterjesztést kíván biztosítani a célcsoport tagjai számára, amely rávilágít a hálózatos együttműködés előnyeire, lehetőségeire e szektorban.
A projekt célcsoportját azon élelmiszeripari vállalkozások alkotják az ország minden egyes régiójában, amelyek képesek lennének a hasonló profilú cégekkel való együttműködésre, ám a kellő információk hiányában eleddig nem keresték e lehetőségeket, illetve e téren nem jártak sikerrel.


Innovációs Képzési Program

A KVT Közép-Európai Vállalkozói Tudásközpont Kft. és a Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány közötti, Innovációs Képzési Program ellátásra létrejött szerződés alapján az Alapítvány által végzett feladatok:

A fenti 10 (tíz) képzési helyszínen a Program teljeskörű megszervezését, ide nem értve a képzéseken az előadók biztosítását, a Program népszerűsítését szolgáló marketing feladatok ellátását, továbbá a Program innovációs tananyag kidolgozásában történő közreműködést.


Európai Pályázatok- Európai Vállalkozók 2007 képzési program

A KVT Közép-Európai Vállalkozói Tudásközpont Kft. és a Közép-európai Vállalkozók Együttműködéséért Alapítvány közötti, az Európai Pályázatok- Európai Vállalkozók 2007 képzési program (a továbbiakban: Program) megvalósítására létrejött szerződés alapján az Alapítvány által végzett feladatok:


IV. Nemzetközi Farmertalálkozó

2007. december 13-án Visegrádon megrendezésre került a IV. Nemzetközi Farmertalálkozó, amelynek megszervezésében és lebonyolításában együttműködött Alapítványunk.
A rendezvény szervezését és lebonyolítását anyagilag támogattuk.
Alapvető célja a magyarországi és Európai Uniós agrár kis- és középvállalkozói szektor támogatása, társadalmi-gazdasági jelentőségük sokoldalú megismertetése, az Európai Uniós csatlakozás előnyös hatásai kiélvezésének, lehetőségei megragadásának elősegítése, vállalkozóbarát jogi és gazdasági környezet kialakítása. Agrárium szereplőinek képzése.


Komplex Vállalkozásfejlesztés a Vajdaságban

a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Komplex Vállalkozásfejlesztés a Vajdaságban elnevezésű programjában működött közre a kuratóriumi döntésnek megfelelően. A project alapvető célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erősítése a mikro-, kisvállalkozások között a Vajdaságban, versenyképességének növelése és nemzetközi kapcsolatok bővítése. Kiemelt célunk a Vajdaságban működő Vállalkozásfejlesztési Központok tudásanyagának fejlesztése. Távlati cél, hogy ezek a központok integrálódjanak a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány magyarországi vállalkozásfejlesztési központ hálózatába, így létrejöjjön egy tudásközpont a Vajdaságban.


Otthon a Felvidéken

Az Alapítvány közreműködőként és társfinanszírozóként az alábbi programokban vesz részt:


Regionet
(Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-13)

Az Alapítvány támogatja (7,5 millió Ft) a Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Regionet programját. A program Nyugat-Magyarország régió, valamint Dél-Alsó-Ausztia, Burgenland, és Kelet-Stájerország területén céloz meg vállalkozásfejlesztési programokat. A KVA kérésének megfelelően az Alapítvány a programot 7,5 millió Ft-tal támogatta.


II.   Az Alapítvány célja, hogy "elősegítse a közép-európai székhelyű vállalkozások, az e térségben működő vállalkozásfejlesztési szervezetek, vállalkozói érdekképviseletek és szakmai szervezetek együttműködését a vállalkozások szakmai, piaci fejlődésének, a vállalkozói kultúra fejlődésének, valamint új vállalkozások és kooperációk létrejöttének támogatása céljából".

Az Alapítvány a fenti cél érdekében tudományos és kutató tevékenységet is folytat.

2010-ben végzett kutatások:

2009-ben végzett kutatások:

2008-ban végzett kutatások:

2007-ben végzett kutatások:


III. Egyéb

Pályázatok szakmai értékeléséhez kapcsolódó pénzügyi tanácsadás a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság megbízásából