Hírek

Misszió

Az alapítvány jogi státusza

Programok

Alapítók

Diákvállalkozás

Az Alapítvány nyílt alapítványként működik

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a közép-európai székhelyű vállalkozások, az e térségben működő vállalkozásfejlesztési szervezetek, vállalkozói érdekképviseletek és szakmai szervezetek együttműködését a vállalkozások szakmai, piaci fejlődésének, a vállalkozói kultúra fejlődésének, valamint új vállalkozások és kooperációk létrejöttének támogatása céljából.

Az Alapítvány céljainak megvalósításához magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek csatlakozhatnak, amennyiben jelen Alapítvány céljaival egyetértenek és azt anyagi vagy más eszközökkel támogatni kívánják, ideértve  a személyes társadalmi munkát is, azzal a kikötéssel, hogy a támogatók a támogatás tényével nem válnak alapítókká. A feltétellel adott juttatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az Alapítvány részére befizetés devizában is történhet.